לא נשכח תשפ"א - יום הזיכרון אפריל 2021
אבי לוי
במהלך הימים שקדמו ליום הזיכרון עברנו בבתי העלמין ברחבי הארץ והנחנו דף זיכרון על קברי חברינו הנופלים.
תודה לכל החברים שהשתתפו במלאכת קודש זו.

רצ"ב קישור לקובץ מיקום אתרי הקבורה וקישור לקובץ המכיל את כל התמונות.

מיקום קברי חללי פלס"ר 7 
קובץ תמונות קברי הלוחמים​​​