מפגש לוחמים וסיור בחבל לכיש
אבי לוי

מצרף קישור לאלבום תמונות ממפגש החברים והסיור בחבל לכיש המזרחי שערכנו בתאריך 31.05.19

לכל מי שהשתתף וצילם תמונות ניתן להוסיפן לאלבום